Опит

нефролог, интернист
1172, София, България, ж.к. Дианабад, ул. "Никола Габровски" №20

https://myhealth.bg/centers/profile/dcc-15-sofia/nephrology/zhan-zhanov-filipov

Платен прием
Работи с осигурител
нефролог, Клиника по нефрология и трансплантология
1000, София, България, ул. Козяк № 1
нефролог, Отделение по хемодиализа
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1

Образование

Нефрология
Вътрешни болести

Специалности

Нефрология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb