Опит

1000, София, България, кв. Лозенец, ул. Неразделни , до Римската стена
359889072046
Прегледи на млечните жлези с ултразвук и (мамография).
Дни за консултация

Сряда

15:00 - 17:00

Платен прием
1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67 a
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 18:00

Четвъртък

14:30 - 18:00

Работи с осигурител
1000, София, България, София, кв. Лозенец, ул. Неразделни , до Римската стена
359889072046
Ехография на гърда (Ултразвукова диагностика на млечна жлеза).
Платен прием

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика
Други мед. специалности
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb