За мен

Медицински секретар в ДЦ"Фърст Диализис Сървисиз България"ЕАД

Рабити в ДЦ "Фърст Диализис Сървисиз България" ЕАД от основаването на Диализния център през март 2013г.

Лечебното заведение разполага с най- модерна апаратура за хемодиализно лечение.

Завъшил спец. Маркетинг в ПУ"Паисий Хилендарски" Пловдив.