За мен

​Доц. Пламен Кинов е специалист по ортопедия и травматология, с акцент върху ендопротезиране на тазобедрена и колянна става.

Проф. Пламен Кинов е специалист по ортопедия и травматология, с акцент върху ендопротезиране на тазобедрена и колянна става. Той е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Консултира пациенти от цялата страна в София, и веднъж месечно във Велико Търново и Хасково.

завършва с отличие висше медицинско образование във ВМИ Плевен през 1995 година

♦ От 1999 год. е асистент в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

♦ През 2007 год. защитава докторска дисертация на тема "Асептично разхлабване на тазобедрената артропластика"

♦ През 2010 година се хабилитира като доцент по ортопедия и травматология

♦ От 2010 година завежда сектор ендопротезиране в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

Председател на Софийски клон на Българско дружество по ортопедия и травматология (БОТА), Касиер на БОТА

♦ Член на БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация), СУБ (Съюз на учените в България), EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става)

♦ Носител на Световна награда Abdel Hay Mashhour на 25-ти конгрес на SICOT 2005 год. и награда на 10-ти конгрес на БОТА 2007 год.

♦ Проф. Кинов развива активна научна дейност с над 130 научни публикации и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина

♦ Проф. Кинов е специализирал в Германия 2002, 2010; Австрия 2003, 2004, 2007, 2011; Италия 2012; САЩ 2013;

♦ Проф. Кинов говори свободно английски и ползва руски, немски, италиански и френски езици

проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2017
Вече е възможно щадящо протезиране на увредени стави с нови вид импланти
Вече е възможно щадящо протезиране на увредени стави с нови ви...

Новият метод позволява да се смени само увредената част на ставата, без ...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2017
Ревизионно ендопротезиране: смяна на износена колянна става със съпътстващи  тежки костни дефекти и нестабилност
Ревизионно ендопротезиране: смяна на износена колянна става съ...

От 11 до 13.05.2017 в комплекс Слънчев ден, Варна, се проведе 11-тата го...

Прочетете още

Публикации

Вече е възможно щадящо протезиране на увредени стави с нови вид импланти
Вече е възможно щадящо протезиране на увредени стави...
Публикация
Ревизионно ендопротезиране: смяна на износена колянна става със съпътстващи  тежки костни дефекти и нестабилност
Ревизионно ендопротезиране: смяна на износена колянн...
Публикация
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2017
Ревизия на пластика на кръстна връзка: възстановяване на предната кръстна връзка чрез собствени сухожилия
Ревизия на пластика на кръстна връзка: възстановяване на предн...

Реконструкция на предна кръстна връзка бе една от темите на XI конференц...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2017
Остеонекроза на бедрената глава
Остеонекроза на бедрената глава

Заболяването е загадъчно и не напълно изяснено. Не случайно въпреки напр...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2016
Гонартрозата се лекува успешно с операция и в ранен стадий
Гонартрозата се лекува успешно с операция и в ранен стадий

Гонартрозата е най-честото дегенеративно заболяване на опорно-двигателни...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2016
Артроскопска операция на колянна става (ВИДЕО)
Артроскопска операция на колянна става (ВИДЕО)

Мекотъканните увреди на колянната става са едни от най-честите травми в ...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2015
Ролята на физическата активност в процеса на стареене
Ролята на физическата активност в процеса на стареене

Основната част от пациентите, които лекуваме в ортопедичната практика са...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2015
Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)
Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)

Доц. Пламен Кинов, дмн, ортопед-травматолог, Началник на Клиника по орто...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2015
Все повече възрастни пациенти се лекуват оперативно поради заболявания на опорно-двигателния апарат.  Как протича рехабилитацията след оперативно лечение?
Все повече възрастни пациенти се лекуват оперативно поради заб...

При по-леките операции, които по правило се извършват с локална местна а...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2015
Какво трябва да знаем за износването на ставите?
Какво трябва да знаем за износването на ставите?

Лечението на дегенеративните ставни заболявания (износвенето на ставите)...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2015
Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)
Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)

Основната функция на опорно-двигателния апарат е движение на тялото и кр...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2015
Ендопротезирането на тазобедрената става спасява от инвалидизация (ВИДЕО)
Ендопротезирането на тазобедрената става спасява от инвалидиза...

Същността на ендопротезирането се състои в отстраняване на заболелите и ...

Прочетете още
проф. Пламен Кинов, дм създаде публикация
2014
Изкуствената  става може да служи добре и до края на живота
Изкуствената става може да служи добре и до края на живота

Ендопротезата се поставя, за да замести увредената става, няма основание...

Прочетете още