За мен

​Доц. Пламен Кинов е специалист по ортопедия и травматология, с акцент върху ендопротезиране на тазобедрена и колянна става.

Проф. Пламен Кинов е специалист по ортопедия и травматология, с акцент върху ендопротезиране на тазобедрена и колянна става. Той е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Консултира пациенти от цялата страна в София, и веднъж месечно във Велико Търново и Хасково.

завършва с отличие висше медицинско образование във ВМИ Плевен през 1995 година

♦ От 1999 год. е асистент в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

♦ През 2007 год. защитава докторска дисертация на тема "Асептично разхлабване на тазобедрената артропластика"

♦ През 2010 година се хабилитира като доцент по ортопедия и травматология

♦ От 2010 година завежда сектор ендопротезиране в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

Председател на Софийски клон на Българско дружество по ортопедия и травматология (БОТА), Касиер на БОТА

♦ Член на БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация), СУБ (Съюз на учените в България), EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става)

♦ Носител на Световна награда Abdel Hay Mashhour на 25-ти конгрес на SICOT 2005 год. и награда на 10-ти конгрес на БОТА 2007 год.

♦ Проф. Кинов развива активна научна дейност с над 130 научни публикации и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина

♦ Проф. Кинов е специализирал в Германия 2002, 2010; Австрия 2003, 2004, 2007, 2011; Италия 2012; САЩ 2013;

♦ Проф. Кинов говори свободно английски и ползва руски, немски, италиански и френски езици

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
Вода в коляното - причини и лечение
Вода в коляното - причини и лечение

Натрупването на вода в коляното е едно от най-честите оплаквания които водят пациента при нас. За...

Вече е възможно щадящо протезиране на увредени стави с нови вид импланти
Вече е възможно щадящо протезиране на увредени стави с нови вид импланти

Новият метод позволява да се смени само увредената част на ставата, без това да накърнява естеств...

Публикации

Вода в коляното - причини и лечение
Вода в коляното - причини и лечение
Публикация
Как пандемията промени работата на ортопедите хирурзи
Как пандемията промени работата на ортопедите хирурзи
Публикация
Ревизионно ендопротезиране: смяна на износена колянна става със съпътстващи  тежки костни дефекти и нестабилност
Ревизионно ендопротезиране: смяна на износена колянна става със съпътстващи тежки костни дефекти...

От 11 до 13.05.2017 в комплекс Слънчев ден, Варна, се проведе 11-тата годишна среща на Българскат...

Ревизия на пластика на кръстна връзка: възстановяване на предната кръстна връзка чрез собствени сухожилия
Ревизия на пластика на кръстна връзка: възстановяване на предната кръстна връзка чрез собствени с...

Реконструкция на предна кръстна връзка бе една от темите на XI конференция на Българската асоциац...

Остеонекроза на бедрената глава
Остеонекроза на бедрената глава

Заболяването е загадъчно и не напълно изяснено. Не случайно въпреки напредъка на технологиите и м...

Гонартрозата се лекува успешно с операция и в ранен стадий
Гонартрозата се лекува успешно с операция и в ранен стадий

Гонартрозата е най-честото дегенеративно заболяване на опорно-двигателния апарат, което засяга ок...

Артроскопска операция на колянна става (ВИДЕО)
Артроскопска операция на колянна става (ВИДЕО)

Мекотъканните увреди на колянната става са едни от най-честите травми в ортопедията. Обикновено с...

Ролята на физическата активност в процеса на стареене
Ролята на физическата активност в процеса на стареене

Основната част от пациентите, които лекуваме в ортопедичната практика са във възрастовата група н...

Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)
Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)

Доц. Пламен Кинов, дмн, ортопед-травматолог, Началник на Клиника по ортопедия и травматология, УМ...

Все повече възрастни пациенти се лекуват оперативно поради заболявания на опорно-двигателния апарат.  Как протича рехабилитацията след оперативно лечение?
Все повече възрастни пациенти се лекуват оперативно поради заболявания на опорно-двигателния апар...

При по-леките операции, които по правило се извършват с локална местна анестезия можем да кажем, ...

Какво трябва да знаем за износването на ставите?
Какво трябва да знаем за износването на ставите?

Лечението на дегенеративните ставни заболявания (износвенето на ставите) е труден и продължителен...

Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)
Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)

Основната функция на опорно-двигателния апарат е движение на тялото и крайниците в пространството...

Ендопротезирането на тазобедрената става спасява от инвалидизация (ВИДЕО)
Ендопротезирането на тазобедрената става спасява от инвалидизация (ВИДЕО)

Същността на ендопротезирането се състои в отстраняване на заболелите и дегенеративно променени ч...

Изкуствената  става може да служи добре и до края на живота
Изкуствената става може да служи добре и до края на живота

Ендопротезата се поставя, за да замести увредената става, няма основание пациентите, които наисти...