Последователи
Емил Емилов Терзиев
Емил Емилов Терзиев
Студент по медицина
д-р Мирослав  Костадинов
д-р Мирослав Костадинов
Ортопедия и травматология
Христина Иванова  Братанова
Христина Иванова Братанова
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина