За мен

​Доц. Пламен Кинов е специалист по ортопедия и травматология, с акцент върху ендопротезиране на тазобедрена и колянна става.

Проф. Пламен Кинов е специалист по ортопедия и травматология, с акцент върху ендопротезиране на тазобедрена и колянна става. Той е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Консултира пациенти от цялата страна в София, и веднъж месечно във Велико Търново и Хасково.

завършва с отличие висше медицинско образование във ВМИ Плевен през 1995 година

♦ От 1999 год. е асистент в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

♦ През 2007 год. защитава докторска дисертация на тема "Асептично разхлабване на тазобедрената артропластика"

♦ През 2010 година се хабилитира като доцент по ортопедия и травматология

♦ От 2010 година завежда сектор ендопротезиране в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

Председател на Софийски клон на Българско дружество по ортопедия и травматология (БОТА), Касиер на БОТА

♦ Член на БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация), СУБ (Съюз на учените в България), EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става)

♦ Носител на Световна награда Abdel Hay Mashhour на 25-ти конгрес на SICOT 2005 год. и награда на 10-ти конгрес на БОТА 2007 год.

♦ Проф. Кинов развива активна научна дейност с над 130 научни публикации и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина

♦ Проф. Кинов е специализирал в Германия 2002, 2010; Австрия 2003, 2004, 2007, 2011; Италия 2012; САЩ 2013;

♦ Проф. Кинов говори свободно английски и ползва руски, немски, италиански и френски езици

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Данаил Николаев №26
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 17:00

Сряда

15:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител
6300, Хасково, България, ул. Асти №8
35938661919
Петък, веднъж месечно: 16.00 - 18.00 часа
Платен прием
5000, Велико Търново, България, ул. Марно поле 21
359879002239
Прегледите се извършват в събота от 10 до 12 часа, веднъж месечно.
Платен прием

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология
Ревматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb