За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по клинична лаборатория.

Началник отделение по клинична лаборатория в МБАЛ-Луковит.