Опит

1000, София, България, 15-то ДКЦ
Работи с осигурител