За мен

Завършила МУ-Плевен, специалност по хирургия придобива в София.

Работи в отделение по хирургия в МБАЛ-Луковит. Специализации -Второ ниво фиброколоноскопия и гастроколоноскопия.