За мен

Завършила МУ-Плевен, специалност по хирургия придобива в София.

Работи в отделение по хирургия в МБАЛ-Луковит. Специализации -Второ ниво фиброколоноскопия и гастроколоноскопия. 

Опит

5770, Луковит, България, ул. Княз Борис I №52
359894792019
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител
5770, Луковит, България, гр.Луковит, ул. Княз Борис І № 52
359894792019
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Вторник

14:00 - 17:00

Сряда

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 17:00

Петък

14:00 - 17:00

Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb