За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по педиатрия и спешна медицина.

Работи в ЦСМП-Плевен и МБАЛ-Луковит.