За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по педиатрия и спешна медицина.

Работи в ЦСМП-Плевен и МБАЛ-Луковит.

Опит

5770, Луковит, България, ул. Княз Борис I №52
359894792022
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
35964823333
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Спешна медицина

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb