За мен

Завършил в МУ Пловдив през 2010 г. с отличие. Специалност по Кардиология 12.2016 г. Придобито базисно ниво по Ехокардиография 02.2017 г. Член на Българското дружество по Кардиология, Европейското дружество по Кардиология, Европейска асоциация по кардиоопревенция.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Никола Вапцаров 23А
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Кардиология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb