В които участва

Събития

IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология
29.09.2017 -1.10. 2017
IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология 29.09.2017 -1.10. 2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
Научен симпозиум „Бременност и сърдечно съдови
заболявания“
Само за специалисти
Научен симпозиум „Бременност и сърдечно съдови заболявания“
Здравно събитие,  Отворено Събитие
3 Участници