2018
Подобрение на човешкото поведение чрез лечебни растения /Монография/
default image
Подобрение на човешкото поведение чрез лечебни растения /Монография/

Тази книга е своеобразно продължение на научно-практическото излагане на принципите на Фитопсихоф...

2018
СЪВРЕМЕННА ФИТОТЕРАПИЯ НА ОКСИДАТИВЕН СТРЕС, ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА
default image
СЪВРЕМЕННА ФИТОТЕРАПИЯ НА ОКСИДАТИВЕН СТРЕС, ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА

          Патобиохимията, като част от молекулната патология,  фармакология и терапия, имат за ц...

Публикации

Подобрение на човешкото поведение чрез лечебни растения /Монография/
Публикация
Подобрение на човешкото поведение чрез лечебни растения /Монография/
СЪВРЕМЕННА ФИТОТЕРАПИЯ НА ОКСИДАТИВЕН СТРЕС, ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА
Публикация
СЪВРЕМЕННА ФИТОТЕРАПИЯ НА ОКСИДАТИВЕН СТРЕС, ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА