За мен

Завършила Медицински факултет в София. Специалист по обща дентална медицина.

Стоматолог в МЦ "Звезда" -Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, Пл. Свобода № 2
359888653335
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

13:00 - 18:00

Четвъртък

13:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител