За мен

Завършила Медицински факултет в София. Специалист по обща дентална медицина.

Стоматолог в МЦ "Звезда" -Плевен.