За мен

Д-р Петрова е началник на отделението по образна диагностика в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. Специалност по образна диагностика придобива през 1993 г.

До 1990 г. е работила в Хисаря в детски санаториум. След това се премества на работа в Университетска болница "Св. Георги" в Пловдив.

Има компетенции в магнитно-резонансната томография, в компютърната томография, неврорентгенологията и образната диагностика в детска възраст. 

Има публикации в същите области.