Последователи
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Ваня  Шипочлиева дм
д-р Ваня Шипочлиева дм
Социална медицина и здравен мениджмънт
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина
д-р Георги Стоянов
д-р Георги Стоянов
Акушерство и гинекология