Опит

5200, Павликени, България, ул. Васил Петлешков 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb