За мен

Главен секретар на Български лекарски съюз

.

Опит

1000, София, България, ул. Цар Самуил бл. 18 вх. В
След предварително записване
Платен прием

Образование

Акушерство и гинекология
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Акушерство и гинекология
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb