За мен

Д-р Аббас завършва медицина МФ на ТУ-гр. Стара Загора 1994г. 2000г- Придобива специалност по Неврология. Работила е в Сирия, Йордания и Холандия.

.