За мен

Д-р Костадинова е главен лекар във Фърст диализис сървисиз България

  • Дипломиран специалист по нефрология и вътрешни болести