За мен

Д-р Костадинова е главен лекар във Фърст диализис сървисиз България

  • Дипломиран специалист по нефрология и вътрешни болести

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Колхида
Работи с осигурител