Последователи
Д-р Златка Кехайова
Д-р Златка Кехайова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Елена Златанова
д-р Елена Златанова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Теодора Иванова
д-р Теодора Иванова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Елица Анастасова
д-р Елица Анастасова
Физикална и рехабилитационна медицина