За мен

Работи във Факултета по обществено здраве на МУ-София, катедра "Здравна политика и мениджмънт".Била е  Съветник е на Българския лекарски съюз през 2012-2013г.

Завършила е медицина в МУ-София. Била е асистент и  главен асистент  в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ". Има притежава 3 специалности - анестезиология и интензивно лечение, клинична токсикология, здравен мениджмънт. 

Защитила е  дисертация на тема " Медицинският одит -основен подход за осигуряване на качеството в болничната помощ". 

Специализирала здравна администрация и здравен мениджмънт, здравно осигуряване в Япония, Англия, Германия. Била е зам.-министър на здравеопазването, директор на дирекция в НЗОК и създател и първи Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция "Медицински одит". Преподавател и лектор по АИЛ,здравен мениджмънт,болнично управление, здравно осигуряване във Факултета по обществено здраве, МФ, НБУ и НЗОК. 

Автор и съавтор на над 187 публикации, 11книги, монографии, 3 рационализации. 

Член е на Съвета по стандарти в здравеопазването и на авторски колектив за изготвяне на медицински стандарт „Индикатори на системата на здравеопазване“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към МЗ. Член на Съвета по акредитация на Министерството на здравеопазването, Национална комисия за изработване на НЗК, Съвет „Партньорство за здраве” към МС и др. Членува в БЛС и НЗЗПМ, БНДОЗ.

МОНОГРАФИИ И КНИГИ:

"Качеството в здравеопазването. Съвременни измерения и тенденции", София 2008, HEALTH media grup

"Доброволен здравноосигурителен фонд - финансова стабилност и устойчивост", София, 2009, изд. "Иван Богоров"

"Бяла книга за българското здравеопазване", София 2012г, БАТМИ,

"Управление на здравната система", София, 2013, HEALTH media grup

Носител е на четири награди: „Панацея“ на МУ – София за принос в науката и преподавателската дейност-2018г, Значка на МЗ за принос в организацията и управлението на здравеопазването, наградата на НЗЗПМ за 2018 г„ Здравен политик и мениджър на годината“, наградата на гр. Бургас „ Ключът на фара“ - за принос в развитието на здравеопазването в гр. Бургас-2019 г.

Опит

2015-2019 отново Изпълнителен директор на ИАМО, от 2015г професор във ФОЗ, МУ София и понастоящем.
1000, София, България, ул. Н. Павлович 1

Нови книги и монографии:

 

1.      Петрова Зл, кол. “ Глосариум на най често ползваните термини и определения в организацията и управлението на здравеопазването” , речник, Ес принт ООД, София 2015 г

2.      Петрова Златица, и сътр. „Управление на договорния процес в условията на Задължителното здравно осигуряване в България“, монография, Ес принт ООД,  2017 , София

3.      Петрова Златица, Тодор Черкезов, „Здравна политика. Управление на ресурсите и качеството на медицинските дейности“, учебник, МУ –София, „Таурус Адвертайзинг“ ЕООД , 2017г, София

4.      Ралица Петрова –Великова, Зл. Петрова, А. Янакиева, Б. Борисова, „ Въведение в специалността здравен мениджмънт“ , учебник, 2017- 2018, издателство ФОЗ

5.      Петрова Зл., Ст. Генев, Димитров Гр. , Коларов Р., „ Управление на договорния процес в условията на задължителното здравно осигуряване“, монография, Ес принт ООД, 2017 г., София

6.      Петрова Зл.,Стр. Генев, Е. Петрова-Джеретто,“ Съвременни насоки в управлението на здравната система“ ,книга,  изд. Пикс, ISSN 978-954-90235-7-2, 2019 г-408 стр.

7.      Петрова Зл., д.м., Тодор Черкезов, д.м.,  Ралица Златанова-Великова, Елисавета Петрова-Джеретто д.м, Александрина Гигова“ Риск базирани проверки в здравеопазването“, монография,изд.Бивалвия ООД „2020, ISBN:978-619-91569-0-2

2014
Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за емиграцията на българските лекари
default image
Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за емиграцията на българските лекари

Експерти по медицински контрол и етика анализират професионалната етика при предоставянето на мед...

Публикации

По 500 лекари напускат България всяка година. Увеличават се новозавършилите и тези без специалност
Публикация
По 500 лекари напускат България всяка година. Увеличават се новозавършилите и тези без специалност
Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за емиграцията на българските лекари
Публикация
Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за емиграцията на българските лекари
2014