За мен

Работи в във Факултета по обществено здраве на МУ-София, катедра "Здравна политика и мениджмънт" Съветник е на Българския лекарски съюз

Работи в във Факултета по обществено здраве на МУ-София, катедра "Здравна политика и мениджмънт". Съветник е на Българския лекарски съюз.

Завършила е медицина в МУ-София. Била е асистент и  главен асистент  в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ". Има притежава 3 специалности - анестезиология и интензивно лечение, клинична токсикология, здравен мениджмънт. 

Защитила е  дисертация на тема " Медицинският одит -основен подход за осигуряване на качеството в болничната помощ". 

Специализирала здравна администрация и здравен мениджмънт, здравно осигуряване в Япония, Англия, Германия. Била е зам.-министър на здравеопазването, директор на дирекция в НЗОК и създател и първи Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция "Медицински одит". Преподавател и лектор по АИЛ,здравен мениджмънт,болнично управление, здравно осигуряване във Факултета по обществено здраве, МФ, НБУ и НЗОК. 

Автор и съавтор на над 87 публикации, 4 монографии, 3 рационализации.

МОНОГРАФИИ И КНИГИ:

"Качеството в здравеопазването. Съвременни измерения и тенденции", София 2008, HEALTH media grup

"Доброволен здравноосигурителен фонд - финансова стабилност и устойчивост", София, 2009, изд. "Иван Богоров"

"Бяла книга за българското здравеопазване", София 2012г, БАТМИ,

"Управление на здравната система", София, 2013, HEALTH media grup

Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за емиграцията на българските лекари
Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за емиграцията на българските лекари

Експерти по медицински контрол и етика анализират професионалната етика при предоставянето на мед...

Публикации

По 500 лекари напускат България всяка година. Увеличават се новозавършилите и тези без специалност
По 500 лекари напускат България всяка година. Увелич...
Публикация
Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за емиграцията на българските лекари
Нарушеното доверие лекар-пациент е 1 от причините за...
Публикация