За мен

Д-р Николова завършва медицина в МФ на ТУ- гр.Стара Загора. Специализира Обща медицина в МФ на ТУ- гр. Стара Загора , призната специалност „Обща медицина" Втора специализация по Лъчелечение в МУ- гр. София ,специалност Лъчелечение.

.