За мен

Доцент д-р Стефан Вълканов, д.м. е специалист неврохирург в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович". Извършва оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни, съдови заболявания и малформации на ЦНС.

Доц. д-р Ст. Вълканов е преподавател по неврохирургия към към катедрата по "Хирургия, Неврохирургия и Урология" на Медицински Факултет на Тракийски Университет - Стара Загора. Има 15 годишен стаж по специалноста Неврохирургия и е автор и съавтор на над 40 научни публикации и доклади в международни и български списания и сборници. Изследователската му работа се състои в проучвания в областа на невроонкологията, невротравматизма, както и в съвместна работа по проучвания на колеги от всички катедри на факултета. През 2013г. защитава дисертация на тема "Транссулкусен микрохирургичен достъп при интрацеребрални лезии". Като специалист неврохирург се занимава с оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни и спондилодискогенни заболявания, малформации на ЦНС, съдови заболявания на ЦНС.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
359887558275
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител