За мен

Началник на отделение по педиатрия в "МБАЛ Проф. д-р Парашкев Стоянов" Ловеч.

Специалист по педиатрия.