За мен

Началник на отделение по педиатрия в "МБАЛ Проф. д-р Парашкев Стоянов" Ловеч.

Специалист по педиатрия.

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667227
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител