За мен

Началник на отделение по педиатрия в "МБАЛ Проф. д-р Парашкев Стоянов" Ловеч.

Специалист по педиатрия.

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667227
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител
Работи
5500, Ловеч, България, гр.Ловеч, пл.Свобода "Дом на техниката" стая 221
359888844621
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 18:30

Сряда

14:30 - 18:30

Петък

14:30 - 18:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb