За мен

Завършила ВМИ-Плевен. Специалист по педиатрия.

Курсове и квалификации: нефрология и неврология.