За мен

Завършила ВМИ-Плевен. Специалист по педиатрия.

Курсове и квалификации: нефрология и неврология.

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968677211
Работи с осигурител