За мен

Началник на АГ отделение в "МБАЛ Проф. д-р Парашкев Стоянов" в Ловеч.

Специалист по акушерство и гинекология.