За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по АГ болести.

Работи в АГ отделение в "МБАЛ-Ловеч".