За мен

Завършил медицина в Плевен, специализант по образна диагностика.

Работи в отделение по Образна диагностика в МБАЛ -Ловеч и ЦСМП-Ловеч.