За мен

Завършил медицина в Плевен, специализант по образна диагностика.

Работи в отделение по Образна диагностика в МБАЛ -Ловеч и ЦСМП-Ловеч. 

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
Платен прием