За мен

Специализант и лекар-ординатор към Клиника по Ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, Пловдив. Редовен докторант към Медицински Университет - Пловдив.

Завършва гимназия през 2005 г. с отличен успех с профил "Английски език, история и български език". През 2011г. завършва МУ-Пловдив с отличен успех. Работи, като лекар-ординатор към Спешно Вътрешно Отделение на МБАЛ "Пловдив" за периода 10.2011г.-03.2012г. От тогава до сега лекар-ординатор към Клиника по Ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив. Започва редовна докторантура 2012г. Зачислен за специализант по Ендокринология и болести на обмяната през 2013г. Научни интереси - ендокринология, репродуктувна медицина, зависимости, диететика и хранене. 

д-р Сава Валентинов Петров създаде публикация
2018
Репродуктивни нарушения при мъжа
Репродуктивни нарушения при мъжа

Между 15 и 20% от двойките в световен мащаб не могат да постигнат концепция в период от 12 месеца...

Публикации

Репродуктивни нарушения при мъжа
Репродуктивни нарушения при мъжа
Публикация