За мен

д-р Максим Й. Денев гл. асистент, член на дружеството на патолозите в България, член на Българската и Европейска асоциация на тъканните банки.

д-р Максим Й. Денев гл. асистент, член на дружеството на патолозите в България, член на Българската и Европейска асоциация на тъканните банки.