За мен

Д-р Валерия Атанасова е член на Комисия за диагностика и лечение на болест на Паркинсон.

Д-р Валерия Атанасова е член на Комисия за диагностика и лечение на болест на Паркинсон.