За мен

Д-р Валерия Атанасова е член на Комисия за диагностика и лечение на болест на Паркинсон.

Д-р Валерия Атанасова е член на Комисия за диагностика и лечение на болест на Паркинсон.

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Платен прием
Работи с осигурител