За мен

Завършила е медицина в МУ - Пловдив през 1993г. Има придобити специалности по ревматология и вътрешни болести. Член е на Дружество по Ревматология; Дружество по Остеопороза и Остеоартроза; Дружество по ставна ехография.

Опит

8010, Бургас, България, "Славейков", бл. 153, партер,кабинет №2
0988975012 0878501116
Старши лекар в Отделение по Ревматология
8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Ревматология

Специалности

Ревматология
Вътрешни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb