Последователи
д-р Кристина Симеонова
д-р Кристина Симеонова
Общопрактикуващ лекар
д-р Росица Кенолова
д-р Иван Зафиров
д-р Мария Недкова
д-р Виолета Цветкова
д-р Светослав  Димитров