За мен

Дипломиран специалист по ортопедия от 2007г.

  • Работи в Отделението по ортопедия и травматология от 2002г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, бул. България 234
Каб.216
Дни за консултация

Вторник

07:30 - 13:30

Четвъртък

13:30 - 15:30

Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb