За мен

Д-р Господинов е лекар с 24 годишна практика, с основна специалност Медицина на бедствените ситуации

.