За мен

Д-р Илиева завършва медицинското си образование през 1968 г. и през 1973 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. Работила е като главен асистент към Катедрата по акушерство и гинекология при Медицински университет - Варна.


Д-р Илиева завършва медицинското си образование през 1968 г. и през 1973 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. Работила е като главен асистент към Катедрата по акушерство и гинекология при Медицински университет - Варна.

Има дългогодишен клиничен опит в Акушеро-гинекологична болница, Варна, а от 2009 г. работи като специалист в Сити Клиник Варна.
Притежава сертификати за извършване на редица рутинни и високоспециализирани процедури - ехографска диагностика на корем и малък таз, колпоскопия и деструктивно лечение на процеси в маточната шийка. Професионалните й интереси са главно в областта на оперативната гинекология, диагностиката и проследяването на нормална и патологична бременност и родоразрешаване.
Работи и по здравна каса.

Опит

9000, Варна, България, ул. Брегалница 1
359892202080
Диагностика и наблюдение на нормална и патологична бременност, раждане, женска консултация, оперативна гинекология
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 17:30

Четвъртък

14:30 - 17:30

Петък

14:30 - 17:30

Вторник

08:00 - 12:30

Сряда

10:00 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител