За мен

Висше – Медицина, ВМИ – Плевен (1982) Специалност: “Инфекциозни болести ” (1990)

Докторантура на самостоятелна разработка във ВМИ-Плевен (2005-2007), защитена дисертация на тема “Комплексни проучвания при лептоспироза ” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” (2007)

Висше – Обществено здраве и здравен мениджмънт, магистърска степен – Факултет “Обществено здраве”, МУ – Плевен (2010)

Сертифицирано участие в 3 международни курса

Сертифицирано участие в 20 научни и практически курсове и обучения в странатаАкадемични позиции:

 • Асистент, старши и главен асистент във ВМИ – Плевен (1985 – 2010)
 • Доцент по инфекциозни болести, Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ – Плевен (2010ð)
 • Член на Комисията по акредитация и качество на ФОЗ, МУ – Плевен (2008ð)

Преподавателска дейност:

 • Лекционни курсове по инфекциозни болести на студенти по медицина – англоезиково обучение.
 • Лекционни курсове по инфекциозни болести на студенти от специалности „медицински сестри”, „акушерки”, „медицински лаборанти”, „социални работници”, „инспектори по опазване и контрол на общественото здраве”, бакалавърска степен
 • Провеждане на практически упражнения по инфекциозни болести на студенти по медицина – англоезиково обучение.

Научни интереси и научна продукция:

 • Лептоспироза, остри вирусни хепатити, сепсис.
 • Съавтор на 2 монографии: “Сепсис, сепсис синдром, септичен шок”, ред. П. Илиеваа (2005) и “Лечение на инфекциозните болести”, ред. Г. Генев (2011).
 • Съавтор в 1 учебник: Инфекциозни болести, ред. М. Тихолова, Първо издание, изд. «Арсо», София, 2008.
 • Автор и съавтор на над 70 научни публикации.
 • Автор и съавтор на над 120 научни доклади, представени на научни форуми в страната и чужбина.

Членство в научни и обществени организации:

 • Европейска асоциация по обществено здраве (EUPHA)
 • Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ)
 • Съюз на учените в България
 • Българско дружество по инфекциозни болести
 • Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА)
 • Български лекарски съюз

Езикова квалификация:


• Английски – писмено и говоримо
• Руски – писмено и говоримо
• Турски – писмено и говоримо

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886416
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител