За мен

Д-р Костова е педиатър и специалист по детска хематология. Член на работна група за таласемия и хемофилия.

Образование:

 • Висше образование – МА-София /1978год./;
 • Специалности

Педиатрия/1984 год./;

Клинична хематология /1998год./;

Академични позиции:

 • Асистент – МУ Плевен

Преподавателска дейност:

 • Учебно практически занятия по Педиатрия БЕО;

Научни интереси и разработки:

 • педиатрия и детска хематология;
 • Има над 30 публикации, научни съобщения и участия в международни и наши конгреси и симпозиуми.

Членство в научни и обществени организации:

 • Член на Българска Педиатрична асоциация;
 • Научно дружество по хематология;
 • Национални работни групи за таласемия и хемофилия;

  Езикова квалификация:

 • Английски език – писмено и говоримо;
 • Руски език - писмено и говоримо;
 • Френски език - писмено и говоримо

Опит

Работи
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886414
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител
5800, Плевен, България, жк. Сторгозия
35964678781
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Детска клинична хематология и онкология

Специалности

Педиатрия
Детска клинична хематология и онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb