Последователи
д-р Елица  Гьокова
д-р Елица Гьокова
Акушерство и гинекология
д-р Севдалина  Миткова Маринова
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология