За мен

Завършила МУ-Плевен. Специалист по педиатрия.

Работи в ЦСМП-Плевен.