За мен

Завършила МУ-Плевен. Специалист по педиатрия.

Работи в ЦСМП-Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
35964823333
Работи с осигурител