Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Христо Силянов 77
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ангиология
Вътрешни болести

Специалности

Ангиология
Съдова хирургия
Вътрешни болести
Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb