Последователи
д-р Христанка Трендафилова
д-р Гергана Шопова
д-р Димитър Д. Дочев
д-р Петя  Петкова
д-р Петя Петкова
Кожни и венерически болести
доц. Владимир Гончев, дм