За мен

Д-р Валентин Щерев е завършил Висшия медицински институт във Варна. От 2010 г е кардиолог в Сити Клиник Брегалница.

Д-р Валентин Щерев е завършил Висшия медицински институт във Варна. Започва работа в кардиологично отделение на Военноморска болница през 1987 г. От 1997 г. е началник на Кардиологично отделение и Интензивно коронарно отделение на ВМБ - Варна. От 2010 г е кардиолог в Сити Клиник Брегалница.

Професионалните му интереси са по проблемите на артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето, ехокардиография, ритъмни нарушения.Има завършени редица специализации и сертификати в сферата на ехокардиографията, функционалната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания и диагностика на вродени сърдечни пороци в България, Великобритания и Япония.

Клиничните му интереси са в сферата на проблемите на артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето, ритъмните нарушения.

Работи и по здравна каса.

Опит

Работи
9000, Варна, България, ул. Брегалница 1
35970033900
Лечение на артериална хипертония, искемична болест на сърцето, ритъмни нарушения и др. сърдечно-съдови заболявания
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 13:30

Вторник

09:00 - 13:30

Сряда

09:00 - 13:30

Четвъртък

09:00 - 13:30

Петък

09:00 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител