Последователи
Д-р Божидара Динкова Миткова
д-р Димитър Д. Дочев
д-р Иванка Стоянова
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар