Кардиология
Рисковете от субдозиране на НОАК при пациентите с предсърдно мъждене
дискусия