Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Платен прием
Работи с осигурител
3700, Видин, България, ул. Цар Симеон Велики 119
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Съдова хирургия
Хирургия

Специалности

Съдова хирургия
Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb